Chopiniana Berlin

Pokaz z udziałem kolekcji ubrań Michała Starost. Niemiecka Izba Gospodarcza, Berlin. Pokaz przygotowany na zaproszenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w ramach programu "Designed in Poland". Kolekcje biżuterii: GEOMETRY, ORGANIC i RHYTHMIC / Ambermoda.