Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze wiadomości o naszej firmie prosimy
o wpisanie adresu
e-mail:
>>wyślij
<<zrezygnuj
18.03.2013

Ambermoda beneficjentem programu unijnego

Informujemy o zakończeniu realizowania trzech projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego: 1. Rozwój i innowacje w MSP
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej 1: 1.1. Mikro, Małe i Srednie przedsiebiorstwa
Typ projektu: Dotacje na udział w krajowych i miedzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i wystawy w charakterze wystawcy

W ramach w/w programu zrealizowaliśmy nastepujące projekty:
1) "Dofinansowanie udziału w miedzynarodowych targach bizuterii w Polsce, w celu zwiekszenia eksportu i pozyskania srodków na dalszy rozwój firmy oraz wprowadzenia nowych wzorów, materiałów i technologii" (Numer wniosku: WND-RPPM.01.01.01-00-511/09), 
2) Dofinansowanie udziału w miedzyn. targach bizuterii w Hong-Kongu, cel: zwiekszenie eksportu i pozyskanie srodków na dalszy rozwój firmy oraz wprowadzenie nowych wzorów, materiałów i technologii (Numer wniosku: WND-RPPM.01.01.01-00-512/09), 
3) Dofinansowanie udziału w miedzyn. targach bizuterii w USA, cel: zwiekszenie eksportu i pozyskanie srodków
na dalszy rozwój firmy oraz wprowadzenie nowych wzorów, materiałów i technologii (Numer wniosku: WND-RPPM.01.01.01-00-512/09).

W ramach w/w projektów, firma brała udział w targach branżowych w Polsce (Amberif, Ambermart, Złoto Srebro Czas), USA (JCK Las Vegas, JOGS Tucson, NYIGF, OOAK) i Hong Kongu (Hong Kong Jewelry and Watch). Projekt został zrealizowany i zakończony. 

 

Pliki do pobrania:

Zestawienie dla wskaznika rezultatu D.1.2, (1.1.26 Liczba nowych produktów/szt.) za okres 2010-2013, dot. projektu: WND-R PPM.01.01.01-00-512/09 "Dofinansowanie udziału w miedzynarodowych targach bizuterii w Hong Kongu, w celu zwiekszenia eksportu i pozyskania srodków na dalszy rozwój firmy oraz wprowadzenia nowych wzorów, materiałów i technologii"

 

Zestawienie dla wskaznika rezultatu D.1.2, (1.1.26 Liczba nowych produktów/szt.) za okres 2010-2013, dot. projektu: WND-R PPM.01.01.01-00-511/09 "Dofinansowanie udziału w międzynarodowych targach biżuterii w Polsce, w celu zwiększenia eksportu i pozyskania środków na dalszy rozwój firmy oraz wprowadzenia nowych wzorów, materiałów i technologii”

 

Zestawienie dla wskaznika rezultatu D.1.2, (1.1.26 Liczba nowych produktów/szt.) za okres 2010-2013, dot. projektu: WND-R P PM.01.01.01-00-513/09 "Dofinansowanie udziału w miedzynarodowych targach bizuterii w US A, w celu zwiekszenia eksportu i pozyskania srodków na dalszy rozwój firmy oraz wprowadzenia nowych wzorów, materiałów i technologii" Wersja angielska juz ma nazwy linków wprowadzone do newsa.